تبلیغات
نسیم پاییزی - ... رفت


نسیم پاییزی

سیب سرخی را به من بخشید و رفت

      ساقــــه سبــــز مــرا او چیــــد و رفت

           عاشقــــــی های مــــــرا باور نکـــــرد

                عاقبت بـر عشـــق من خندیـــد و رفت

                     اشـک در چشمـــان گرمـــم حلقـــه زد

بـــی مروت گریـــــه ام را دیــــد و رفت

     چشـــم از من کنـــد و از من دل بریـــد

          حال بیمــــــار مـــــــرا فهمیـــــد و رفت

               با غـــــم هجـــــرش مـدارا می کنـــــم            

                    گرچــــه بر زخمـــم نمک پاشیـد و رفت


نوشته شده در سه شنبه 2 شهریور 1389 | ساعت 08:48 ب.ظ | توسط سارا |نظرات |