تبلیغات
نسیم پاییزی - بیا گناه ندارد به هم نگاه کنیم


نسیم پاییزی

بیــــا  گنـــــاه  ندارد  به  هـــم نگـــاه کنیــــــم

     و تــازه  داشتــــه  باشـــد بیـــا  گنـــاه  کنیــــــم

            نگــــاه  و بوسـه  و لبخنـــد اگـــر گنــــاه  بــود

                   بیــــا  که  نامـــه ی  اعمــال  خود  سیاه کنیـــم

    

                           بیـــا  به  نیم  نگاهــــی  و خنـــده ای  و لبــــی

                  تمـــام   آخرت  خویـش  را  تبـــــــاه  کنیــــــــم

          به شور و شادی و شوق و شراره تن بدهیــــم

و بار کــــوه غم  از شــور عشـــق کاه کنیـــــم

          و زنده  زنده  در آغوش هـــــم کبــاب  شویــــم

                و خنــــده  به  فرهنـــگ  مرده خـــواه  کنیـــــم

                      گنـــــاه  نقطـــــه ی  آغــــــاز عاشقیـــست بیــا

                           که  شایـــــد  از ســر این نقطـه عزم راه کنیــم

                    اگـــر به خاطــــر هم عاشقانـــــه برخیزیـــــــم

              نمیرسیــــم  به  جایـــــی که  اشتبــــاه  کنیـــــم

      برای  سرخوشــــی  لحظه هات  هم  که  شـده

بیــــا  گنـــــاه  ندارد  به  هــــم  نگـــاه  کنیــــم


اثر استاد عامری


نوشته شده در چهارشنبه 10 شهریور 1389 | ساعت 04:28 ب.ظ | توسط سارا |نظرات |