تبلیغات
نسیم پاییزی - جدایی


نسیم پاییزی

 اگــه گریــه بزاره مینویســــــم

           کدوم لحظــه تو رو از من جــدا کـرد

                         نگـو اصـــلا نفهمیـــدی نگـــو نه

                                      تو بودی اونکه دستامــو رهـــا کرد

                                                    خودت گفتی خداحافظ تمــوم شد

                                                                  منو تو سهممون از عشق این بود

خوده تو حرمته عشقو شکستـی

           بریــدی اخره قصــه همیــن بود

                      اگــه مهلت بدی یادت میـــارم

                                  روزایی رو که بی تو عینه شب بود

                                             تمومه سهمت از دنیــا عزیــزم

                                                       بزار یادت بیــارم یک وجب بود

خوده تو حرمته عشقو شکستـی

           بریــدی اخره قصــه همیــن بود

                      اگــه مهلت بدی یادت میـــارم

                                  روزایی رو که بی تو عینه شب بود

                                             تمومه سهمت از دنیــا عزیــزم

                                                       بزار یادت بیــارم یک وجب بود

بهت دادم تمومـــه اسمونـــو

          خودم ماهت شــدم آروم بگیــری

                     حالا ستــاره ها دورت نشستــن

                               منــو ابری گذاشتـی داری میــری

                                         بیا برگرد ازین بن بسته بی عشق

                                                    بزار این قصه اینجوری نباشـــه

خوده تو حرمته عشقو شکستـی

           بریــدی اخره قصــه همیــن بود

                      اگــه مهلت بدی یادت میـــارم

                                  روزایی رو که بی تو عینه شب بود

                                             تمومه سهمت از دنیــا عزیــزم

                                                       بزار یادت بیــارم یک وجب بود

بهت دادم تمومـــه اسمونـــو

          خودم ماهت شــدم آروم بگیــری

                     حالا ستــاره ها دورت نشستــن

                               منــو ابری گذاشتـی داری میــری

                                         بیا برگرد ازین بن بسته بی عشق

                                                    بزار این قصه اینجوری نباشـــه

اخه بذره جدایی رو چــرا تـــو

         چرا دستایـه تو بایــــد بپاشـــه

                 خداحافظ نوشتن کاره مـن نیست

                          اخه خیلــی باهات ناگفتـــه دارم

                                     اگـه گریـــه بزاره می نویســم

                                                   اگه مهلت بدی یادت میــارم ...


نوشته شده در سه شنبه 27 مهر 1389 | ساعت 11:16 ب.ظ | توسط سارا |نظرات |