تبلیغات
نسیم پاییزی - برای همیشه دیر کرده است


نسیم پاییزیآیینه پرسید که چرا دیر کرده است؟


نکند دل دیگری او را اسیر کرده است !


خندیدم و گفتم او فقط اسیر من است ،تنها دقایقی دیر کرده است


خندید به سادیگیم آیینه و گفت:


احساس پاک تو را زنجیر کرده است.


گفتم از عشق من چنین سخن مگوی


گفت:خوابی سالها دیر کرده است


در آیینه به خود نگاه می کنم


آه...عشق تو عجیب مرا پیر کرده است


راست گفت آیینه که منتظر نباش


او برای همیشه دیر کرده است.....

نوشته شده در یکشنبه 2 آبان 1389 | ساعت 11:48 ب.ظ | توسط سارا |نظرات |