تبلیغات
نسیم پاییزی - دیر کردی...


نسیم پاییزی


                                           شانه ات را دیــــر آوردی ســـــرم را باد برد
                                    خشت خشت و آجر آجـــــر پیکـــــرم را باد برد
                                آه ای گنجشک های مضطرب شرمنده ام !
                           لانه ی بر  شاخـــــه های لاغـــــرم را باد برد
                   من بلوطی پیر بودم پای یک کوه بلنــد
          نیمم آتش سوخت ، نیم دیگرم را باد برد
از غزلهایم فقـــط خاکستــــری مانده به جا
         بیتهــــای روشن و شعلـــه ورم را باد بـــــرد
                  با همین نیمه همین معمولی ساده بســـــاز
                            دیر کردی نیمه ی عاشقتــرم را باد برد
                                  بال کوبیدم قفس را وا کنم عمرم گذشت
                                          وا نشـــــد بدتــــر از آن بال و پــرم را باد برد

نوشته شده در پنجشنبه 6 آبان 1389 | ساعت 08:45 ب.ظ | توسط سارا |نظرات |