تبلیغات
نسیم پاییزی - رفتار متقابل افراد با توجه به عنصر وجودی


نسیم پاییزی

عنصر آتش: فروردین – مرداد - آذر 

عنصرهوا: خرداد – مهر - بهمن 

عنصرخاك: اردیبهشت – شهریور - دی

عنصرآب: تیر – آبان – اسفند
آتش با آتش
 واضح است، نتیجه، حرارت بیشتر و شعله های قوی تر است، فقط باید دید این شعله ها یك روز سرد زمستانی را حرارت می بخشند، یا یك شب تاریك را روشن می كنند و یا صرفا با بیشتر سوختن، منبع اصلی را تمام می كنند و به هدر می دهند. انتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است


هوا با هوا
دو هوای مسطح می توانند «یكی» شوند و امكان بیشتری برای تنفس و تفكر و حركت آزادانه در فضا بوجود آورند. در این حالت روحیه ها عالی و قدرت پرواز زیاد می شود ولی اگر باد های بهاری با وزش خود، هوا را تغییر ندهند و تنوعی در وضعیت آن بوجود نیاورند هوا بسته و آلوده و خفه كننده می شود. گاهی نیز هوا می تواند به طوفان وحشتناكی تبدیل شودانتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است

خاك با خاك
خاك با خاك می تواند كوه مقاومت و استقامت و قدرت را بوجود آورد. به شرط آن كه تبدیل به بیابان خشك و بی آب و علف نشود. زمین لرزه هم نوع دیگر آن است
كه می تواند خانه خراب كن باشد. انتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است

آب با آب
در ملاقات آب با آب هیچ نوع مقاومتی وجود ندارد. باران به جویبارها و دریاها یكسان می بارد. رودخانه ها به دریاها و دریاها به اقیانوس ها ملحق می شوند و جریان دائمی آرزوها و احساسات را سبب می شوند. به شرط آن كه نگذاریم سیل به راه بیفتد. انتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است


هوا با آتش
آتش برای سوختن به هوا نیاز دارد. هوا در دل آتش، ذوق و شوق بوجود می آورد ولی آتش زیاد اكسیژن موجود در هوا را كاملا می سوزاند و از بین می برد. هوای طوفانی هم آتش را خاموش می كند و یا شعله هایش را هراسان بر پیكر زندگی می كوبد و همه چیز را می سوزاند. طرفین ماجرا به طور مساوی در انتخاب موثرند

هوا با آب
هوا با آب تماس برقرار می كند. آن را به هم می زند. در روی آن امواج را بوجود می آورد. بر او می غرد و راهش را می كشد و می رود. آب در این زمینه كنترلی ندارد. آب تلافی می كند   به صورت رطوبت در هوا نفوذ می كند و آن را سنگین و بی حوصله می كند. اما ممكن است در نتیجه باران بهاری سر بگیرد و طبیعت را شادابی بخشد و دوباره زندگی آغاز شود، معجزه ای كه هوا را دوباره پاك و فرح بخش می سازد. در این زمینه هواست كه كنترل ندارد. پس فقط تقدیر و سرنوشت است كه یكی از دو راه را پیش پای شما خواهد گذاشتهوا با خاك
هوا در خاك وجود دارد و خاك به هوا احتیاج دارد. ولی نه خاك در هوا وجود دارد و نه هوا به خاك محتاج! خاك محكوم است در جای خود بماند. مگر این كه هوا قدری او را حركت دهد ولی هوا آزاد است به هر كجا مایل باشد برود و مرتبا بالای سر خاك در حركت است. خاك می تواند اگر هوا اجازه دهد با آرامش و كاملا مستقل زندگی كند. نتیجه بستگی به توافق طرفین دارد


آتش با آب
آتش زیاد آب را خاموش می كند و از بین می برد. آب زیاد آتش را خاموش می كند. بنابراین این دو پیوسته در حال ترس و نگرانی نسبت به یكدیگر قرار دارند مگر این كه با قرارداد دو طرفه و احترام متقابل در كنار به صلح و صفا برسند. برای شروع،  قرارداد دو جانبه با ضامن معتبر لازم است


آتش با خاك
آتش قوی از دل خاك برمی خیزد و آتش فشان به راه می اندازد. خاك زیاد آتش را خفه می كند و می كشد. ولی اگر هر دو ملایم باشند بنیان یك حركت دائمی و گرم كننده روح و جسم گذاشته می شود انتخاب به طور مساوی به عهده طرفین است


آب با خاك
خانه آب درون خاك ساخته می شود. آب به خاك صفا می دهد و آن را مرطوب و قابل فعالیت می كند. آب خاك را قادر می كند كه مادر تمام گیاهان و سبزه ها و گل ها و درختان باشد. بدون آب، خاك می میرد. هردو در طبیعت به هم محتاجند و بدون هم بی فایده. به شرط آن كه با تركیب غلط، آب و خاك به گل تبدیل نشوند. نتیجه بستگی به توافق طرفین داردنوشته شده در شنبه 21 اسفند 1389 | ساعت 08:53 ب.ظ | توسط سارا |نظرات |