تبلیغات
نسیم پاییزی - شعر ی زیبا از ناصر فیض


نسیم پاییزی

باید که شیـــوه سخنــــــم را عوض کنـــم 

            شد شد ، اگـــر نشـد دهنم را عوض کنـم

                      گاهــی برای خواندن یک شعر لازم است 

                                    روزی ســـــــه بار انجمنــــم را عوض کنـم

از هر سه انجمن که درآن شعر خوانده ام 

         آن گـه مسیــــر آمدنــــم را عوض کنــــــم

                     در راه اگـــر به خانــه یک دوست سر زدم 

                                    این بار شکــل در زدنـــــم را عوض کنــــم

وقتی چمـــن رسیـده به اینجای شعر من 

         باید کـه قیچــــی چمنـــم را عوض کنـــــم

                    پیراهنـــی به غیـــر غزل نیست در بــــرم 

                                   گفتـــی کــه جامــه کهنــم را عوض کنــم

دستی به جام باده و دستــی به زلف یار 

          پس من چگونه پیرهنـــم را عوض کنــــم

                   شعــرم اگر به ذوق تو باید عوض شـــود 

                                بایـد تمـــام آن چه منــــم را عوض کنـــم

دیگر زمانــه شـاهـــد ابیـــات زیر نیست 

          وقتـــی که شیـــوه سخنـم را عوض کنم

                   مرگـا به من که با پر طـــاووس عالمـــی 

                               یک موی گربـــه وطنـــم را عوض کنــــم

وقتی چراغ مـه شکنـم را شکستـــه ام 

           بایــــد چراغ مه شکنـــم را عوض کنــــم

                    عمــری به راه نوبت ماشین نشستـه ام 

                                امــروز میــــروم لگنــــم را عوض کنــــم

تا شایــــد اتفاق نیفتـــد از این به بعـــــد 

           روزی هـــزار بار فنــــم را عوض کنـــــم

                    با مـــن بـــرادران زنـــم خوب نیستنـــــد 

                                 بایــــــــد برادران زنــــم را عوض کنــــم

دارد قطــــــار عمــــر کجـــا میبــرد مــرا 

           یارب عنایتــــی ترنــــم را عوض کنـــــم

                    ور نــــه ز حول مرگ زمانــــی هـزار بار 

                                 مجبـــور میشــوم کفنـــم را عوض کنم

 


نوشته شده در پنجشنبه 28 مرداد 1389 | ساعت 12:12 ق.ظ | توسط سارا |نظرات |